Skip to main content

UW PRIVACY

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de GDPR (General Data Protection Regulation).  Onder persoonsgegevens wordt bedoeld : naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats, telefoonnummer (mobiel en vast), e-mailadres, bankgegevens, rijksregisternummer, gezondheid.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we over u verzamelen wanneer u : een klant, leverancier, verkoper, andere zakelijke of professionele belanghebbende bent, onze nieuwsbrieven of marketinginformatie ontvangt, solliciteert op één van onze vacatures of tewerkgesteld bent bij MC BOUWWERKEN bvba, gebruik maakt van onze website of één van haar toepassingen.

Wij verwerken deze persoonsgegevens om een contract met u aan te gaan, om diensten uit te voeren, producten te leveren of te ontvangen, onze zakelijke belangen te behartigen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen :

 • voor zover deze relevant zijn voor het leveren van of om u te informeren over onze diensten of
 • om op andere manieren zaken met u te doen, bijvoorbeeld het afnemen van goederen of diensten van onze leveranciers, opmaken van offertes door leveranciers,
 • om betalingen te verwerken, bestellingen te leveren,
 • om te communiceren over uw aankopen en geleverde diensten,
 • om u gerelateerde klantenservice te bieden,
 • om onze klanten, potentiële klanten en zakelijke leads te informeren over onze diensten,
 • om onze onderaannemers te selecteren, onze leveranciers en dienstverleners te informeren en te betalen voor hun diensten,
 • om te corresponderen met onze zakelijke of professionele contacten (bijvoorbeeld onderaannemers, architecten, leveranciers)
 • om te reageren op vragen en te voldoen aan verzoeken van onze klanten, zakelijke of professionele contacten (bijvoorbeeld informatie verstrekken over onze materialen of diensten)
 • om administratieve informatie te versturen
 • als we geloven dat dit noodzakelijk of passend is voldoen we aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld economische en handelssancties), om de kredietstatus te controleren, om te reageren op verzoeken van openbare- en overheidsinstanties, om onze algemene voorwaarden na te leven, om onze activiteiten of die aan ons gelieerde ondernemingen te beschermen, om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van aan ons gelieerde ondernemingen, u of anderen te beschermen en om in staat te stellen een beroep te doen op beschikbare rechtsmiddelen of de schade die we mogelijk oplopen, te beperken.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de periode die nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken : zolang u een klant, een dienstverlener, een zakelijke of professionele belanghebbende bent, of voor de duur van de wettelijke verjaringstermijn om een vordering of juridische procedure in te stellen of langer als dit wettelijk vereist of toegestaan is (bijvoorbeeld in geval van een geschil).

We nemen fysieke, elektronische, administratieve,  technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking en de kwaliteit en veiligheid ervan te handhaven. 

In geval van een gegevenslek zal MC BOUWWERKEN bvba de betrokken klant, leverancier of medewerker binnen de 72u na vaststelling op de hoogte brengen.

U hebt een aantal rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming : U hebt het recht geïnformeerd te worden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dit is het doel van onze privacyverklaring.  U hebt het recht op toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens en vragen op de gegevens te laten corrigeren of bijwerken.  U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen , bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking ervan of deze te beperken, of deze te laten overdragen.  U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat anderszins aanzienlijke gevolgen heeft.  U hebt het recht op uw toestemming ten allen tijde in te trekken, wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken om u als potentiële of zakelijke klant bepaalde marketinginformatie over onze diensten of goederen te sturen.

Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om te reageren op uw verzoek, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ten behoeve van deze privacyverklaring is de verwerkingsverantwoordelijke MC BOUWWERKEN bvba, statutair gevestigd te Italiënweg 46, 9320 Erembodegem, België, geregistreerd onder handelsregister BE0 599 936 585.